Meerdervoort Zwijndrecht

Het project Meerdervoort bestond uit de renovatie van 76 eengezinswoningen aan de Staringstraat, Jan Luykenstraat, Bilderdijkstraat en De Genestetstraat in Zwijndrecht. In de Zwijndrechts wijk Kort Ambacht ligt de Meerdervoortbuurt. Het is een oude volksbuurt met kleine, maar geliefde karaktervolle grondgebonden woningen. Corporaties en gemeente hebben vanaf 2010 gewerkt aan een masterplan volkshuisvesting voor Kort Ambacht, een integrale aanpak van sociale en fysieke maatregelen. Meerdervoort werd in dit plan bestempeld als een buurt waarin een verbijzondering kon plaatsvinden: bewoning door creatieve mensen met eigen woonwensen.

Voor het nog goed verhuurbare complex was de technisch en economische haalbaarheid van renovatie onderzocht met de mogelijke energiemaatregelen om levensduurverlenging van ten minste 25 jaar mogelijk te maken. Begin 2013 is daarvoor o.a. een huurdersenquête uitgeschreven en is een planteam uitgezet om een maatregelenpakket op te stellen. Conclusie uit de enquête was dat men zeker niet ontevreden woont, maar men de woningen wel oud, tochtig en vochtig vond.

 

De volgende ingrepen zijn vastgesteld. In grote lijnen betrof dit de onderstaande zaken:

-           het renoveren van de begane grond vloeren en isoleren van de kruipruimte;

-           het vervangen van de houten kozijnen met aluminium draairamen voor kunststof kozijnen met HR++ glas;

-           het verbeteren van het dak door het toevoegen van een extra isolatiepakket met nieuwe dakpannen;

-           het daar waar nodig vervangen van de keukens en het toilet;

-           het revitaliseren van de installaties.