Vijfheerenlanden, Vianen

In totaal 120 woningen verdeeld over 2 appartementencomplexen, genaamd de Boterbloem en Zilvermos, werden voor deze groot onderhoudsklus aangepakt.

Het was fase 2 van een complexe klus. Direct na afronding van fase 1 is transVORM gestart met de uitvoering van fase 2 in opdracht van LEKSTEDEWonen. In totaal hebben vijf bedrijven mogen inschrijven voor het groot onderhoud en transVORM is door LEKSTEDEWonen aangewezen als de partij die het mocht gaan doen. Directeur bestuurder van LEKSTEDEWonen de heer de Groot gaf aan: "Wat bij de keuze van de aannemer vooral van belang is geweest, is de werkwijze en de omgangsvorm van de aannemer naar onze de bewoners.”